Over Mooivakman

Mooi Vak Man! is een initiatief van de vier sociale partners in de cumela-sector (loonwerksector): CUMELA Nederland, Vakvereniging Het Zwarte Corps, CNV Vakmensen en FNV Agrarisch Groen. Mooi Vak Man! is ontwikkeld om werknemers en werkgevers in de cumelasector (loonwerksector) zo lang mogelijk met plezier en gezond aan het werk te houden. Het bevorderen van een goede communicatie tussen werkgever en werknemer over thema’s als ‘veilig werken’, ‘langer gezond en met plezier blijven werken’, ‘scholing en ontwikkeling’ en ‘goede werk-privé balans’ is een voorwaarde om als sector succesvol te blijven. Zo gaan werknemers zich zelf verantwoordelijk voelen om gezond aan het werk te blijven en zullen werkgevers dit stimuleren en hun personeelsbeleid daarop afstemmen.

Mooivakman test

Machine van de maand
en krijg een gratis T-Shirt