Cookies op websites van de Mooivakman.nl

Deze website gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Daarnaast maken we gebruik van tracking cookies om website pagina’s te kunnen delen en op jouw voorkeuren af te stemmen. Geef hieronder jouw toestemming. Je instellingen kun je altijd weer wijzigen op de pagina over cookies.

Lees meer over onze cookies

Er staat meer in de berm dan gras

12 jun
ma 12 jun 2023
Soms zie je door de bomen het bos niet meer. En in dit geval zie je soms door het gras allerlei obstakels niet meer. Dat overkwam één van onze leden toen hij een gaskast omver reed. Met als gevolg € 6.600,- schade. Flink balen dus.

Als je bijvoorbeeld een put, deksel, bermplank, brandkraan of een onderdeel van een gasnet, zoals een gaskast of andere obstakels aanrijdt of op een andere manier beschadigt,  ben je al snel aansprakelijk voor de ontstane schade. De kosten daarvan kunnen behoorlijk oplopen. Nog los van schade aan jouw machines, de vertraging in het werk, het gedoe eromheen en de uitwerking op de goede naam van jouw bedrijf. Ondanks de voorzichtige aanpak van veel ondernemers blijven de omstandigheden lastig.

In de praktijk

Schades bij maaiwerkzaamheden blijken in de praktijk lastig te voorkomen. Markering of (aanrijd)beveiliging van objecten ontbreekt vaak. De kosten van onderzoek van de berm zijn in bestekken opgenomen in de maaiprijs en worden feitelijk niet vergoed door de opdrachtgever.

En opdrachtgevers verstrekken vaak geen of weinig informatie over de aanwezigheid van obstakels. De marges zijn al niet groot en de kosten van schade en vertraging komen voor rekening en risico van de opdrachtnemer. Er wordt daarnaast steeds minder (vaak) gemaaid, waardoor objecten minder of helemaal niet zichtbaar zijn.

Wat kun je in deze omstandigheden doen om schade te voorkomen of te beperken?

Informatie verzamelen en vastleggen: van het grootste belang!

 • Vraag bij jouw opdrachtgever na welke informatie over obstakels voorhanden is.
 • Ga in gesprek met jouw opdrachtgever over de kosten van schouwen van de bermen, hetgeen in zijn belang is en waar hij ook profijt van heeft als een ander het maaiwerk gaat doen. Of neem het op in het plan van aanpak en probeer een bepaalde korting te behalen.
 • Je kunt ervoor kiezen om sowieso van tevoren de bermen te schouwen. Ook al betaalt de opdrachtgever niet, dan verdien je het terug door vertragingen en schade te voorkomen.
 • Probeer het maaiwerk zoveel mogelijk te behouden en zet er vaste medewerkers op.

Voor alles geldt: leg de informatie, die je krijgt, zo goed mogelijk vast, in het veld of het liefst digitaal!

Licht medewerkers voor

 • Kies voor een gezamenlijk startmoment, voordat de maaiwerkzaamheden echt van start gaan. Dat kan zijn in de vorm van een toolbox of een andere personeelsbijeenkomst. Houdt startwerkbesprekingen. Betrek daarbij jouw opdrachtgever, als het kan.
 • Medewerkers moeten zich bewust zijn dat er meer in de berm staat dan gras. Geef alle voorhanden zijnde informatie mee. Benadruk het belang van geconcentreerd werken, waarbij de telefoon zoveel mogelijk opzij wordt gelegd en aandacht is voor mogelijke obstakels en ook voor de andere weggebruikers.
 • Zorg voor een werksfeer, waarin medewerkers elkaar (kunnen) aanspreken, en controleer waar nodig.

Manier van werken

 • Laat medewerkers van tevoren met de bosmaaier objecten bijmaaien. Je kunt daarbij een keuze maken voor de meest risicovolle situaties. Geef duidelijk aan wat de medewerkers moeten doen en zorg dat de maaitrein blijft rijden.
 • Overweeg de inzet van een obstakelmaaier of het gebruik van camera’s.

Schadeclaims voortvarend en kritisch oppakken

 • Zorg dat je van tevoren zichtbare obstakels schouwt en vastlegt, bijvoorbeeld met een dashcam, zodat je bij schade kunt zien of jij dat hebt veroorzaakt. Alles wat je niet geïnventariseerd hebt, komt normaal gesproken voor jouw rekening.
 • Leg een schadeformulier met een duidelijke invulinstructie in de machine en instrueer de medewerkers. Laat een schade zo snel mogelijk melden en laat foto’s van de situatie en de schade maken. Je kunt dan snel in overleg met jouw opdrachtgever of de eigenaar van het object om de schade te (laten) herstellen. Dat kweekt goodwill en hopelijk kun je de kosten daarmee enigszins beperken. Schakel jouw verzekeraar zo snel mogelijk in als je er niet uitkomt of als de schade oploopt.

Als jouw machines zijn uitgerust met GPS, dan kun je laten zien waar je geweest bent en op welk tijdstip. Dat maakt het mogelijk om verweer te voeren tegen schadeclaims, die pas later worden ingediend.

Bekijk de toolbox hier.

Bron: Cumela