Cookies op websites van de Mooivakman.nl

Deze website gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Daarnaast maken we gebruik van tracking cookies om website pagina’s te kunnen delen en op jouw voorkeuren af te stemmen. Geef hieronder jouw toestemming. Je instellingen kun je altijd weer wijzigen op de pagina over cookies.

Lees meer over onze cookies

Loonwerkers, pak de kansen die er liggen

vr 30 okt 2020

Is het goed boeren met data?

Elke twee vierkante cm van ons aardoppervlak is een datapunt. Met gps valt er over al die punten van alles te meten en te weten. De voordelen? Meer opbrengst van het gewas, niet meer dubbel zaaien, efficiënter omgaan met mest en herbiciden.

Gps biedt dus veel voordelen voor boeren, loonwerkbedrijven, grondverzetbedrijven, en iedereen die wat met die aarde doet. Dat is de mening van Geert Hermans, business developer bij ZLTO, en vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van precisielandbouw in Nederland.

Met gemak naar hogere opbrengsten en meer effectiviteit

Zo’n 13 jaar geleden begon Geert Hermans met de ontwikkeling van een visie op precisielandbouw. “Inmiddels is er veel bereikt” zegt hij. “We hebben als ZLTO met Cumela en andere partijen Move RTK* neergelegd in Nederland. Dit RTK signaal heeft het mogelijk gemaakt dat zowel (land)bouwmachinefabrikanten, tractorfabrikanten en spuitfabrikanten toepassingen kunnen maken waar de boer enorm gemak van heeft en ook veel effectiever kan werken op zijn land. Je kunt bij wijze van spreken twee of drie aardappelruggen meer kwijt op een hectare omdat ze allemaal perfect neergezet zijn. Ook kun je de aardappelen, of een ander gewas, plaatsspecifiek gaan planten en daarmee de dichtheid van het gewas in het veld veranderen. Dubbel zaaien kun je ook voorkomen. Mais werd vroeger in rijen gezaaid en dan werden de koppakkers en zo nog een keer gedaan waardoor je veel doublures had. Dat geldt ook voor spuiten. Op dit moment wordt bijna niets meer dubbel gespoten doordat de machines aangepast zijn.”

“Gps is handig in administratieland Nederland.”

Met sensoren kun je al die acties ook monitoren en vastleggen waardoor je je administratie kunt automatiseren. Je kunt dan precies aangeven welke werkzaamheden je waar gedaan hebt. Dat begint nu een beetje op gang te komen. Geert: “Nederland is nu eenmaal een administratieland. Stel dat je als akkerbouwer een gewas hebt groeien op een perceel van 20 hectare en je ziet er een insect in komen dat je wilt bestrijden. Het blijkt dat je dat maar op de helft van het perceel hoeft te doen en je gebruikt een middel dat maar één keer op een perceel gebruikt mag worden. Dan heb je een probleem als je na twee weken de rest van het perceel wil behandelen. Want het perceel is een administratieve eenheid. Maar als jij met data kunt aantonen wanneer je wat en waar gespoten hebt, dan kun je toch verantwoorden dat je het middel twee keer hebt gebruikt terwijl het maar één keer mag. Dus dat zijn wel toekomstmogelijkheden.”

“Alles wat je wilt weten, valt te meten.”

Het monitoren en vastleggen van werkzaamheden zien we al bij het uitrijden van drijfmest. Dat gebeurt steeds vaker plaatsspecifiek zodat je weet wat in welke hoeveelheid waar uitgereden wordt. Geert: “We zijn nu met allerlei onderzoeken bezig om te kijken of we dit plaatsspecifiek uitrijden van drijfmest kunnen optimaliseren. Dat begint eigenlijk al met de bodem. Vaak zie je met een bodemscan dat je je perceel in een aantal hoofdzones kunt indelen waardoor je dan heel plaatsspecifiek die zones kunt gaan bemesten. Of je kunt op basis van die bodemscan besluiten om extra organisch materiaal aan te voeren zodat de bodem beter vocht kan vasthouden.”

“Haal meer uit je trekker.”

“Vervolgens kun je nog allerlei sensoren bekijken. Zo zijn we bezig om meer informatie uit trekkers te halen. Als je bijvoorbeeld met ploegen een brandstofkaart maakt dan weet je waar deze harder moet werken op het perceel. Het kan zijn dat er verdichtingen in de grond zitten. Je kunt daar dan gaan kijken met de schop of de grondboor. Heb je een biomassa-kaart van het jaar daarvoor dan kom je die plekken misschien ook al tegen en kun je gaan besluiten wat je met die plek doet. Zie je in jouw brandstofkaart helemaal niets maar zie je wel verschillen op de biomassakaart dan kan er sprake zijn van bodemziektes of aaltjes.

Op weg naar één universeel systeem

Al die informatie kun je veel beter herkennen als je heel veel percelen hebt, waarbij je al die data op dezelfde manier hebt verzameld. Je kunt dan heel planmatig dingen gaan oppakken. Maar daar zit tevens het probleem waar we al een paar jaar tegenaan lopen. Al die data moet ict-technisch in een systeem komen waar je per perceel de historie kan blijven volgen en alle kaarten over elkaar heen kan leggen.

Om een betrouwbare applicatie te maken hebben we eigenlijk van minimaal 50 percelen data nodig die allemaal op dezelfde machine zijn verzameld en op dezelfde manier zijn ingelezen. Een ict-bedrijf kan dan een algoritme in elkaar sleutelen waardoor die applicatie kan gaan werken. Wetende dat er wel 60 variabelen zijn in de bodem die invloed hebben op de groei van de plant, dan zijn we nog wel even bezig, maar deze kant gaat het wel op. Alleen de snelheid van die ontwikkeling kunnen we zelf bepalen door landelijk te gaan samenwerken. Op dit moment zijn we bezig om daarvoor de handjes op elkaar te krijgen. Om een infrastructuur neer te leggen waar bovenop iedereen z’n dingetje kan doen. We starten weliswaar heel eenvoudig maar daar ligt wel de oplossing voor het probleem.”

“Gps biedt kansen voor loonwerkers.”

Met alle mogelijkheden die er zijn en komen, liggen er kansen voor loonbedrijven om meer voor hun klanten te kunnen betekenen. Ze beheren en verwerken immers heel veel gronden en akkers. “Precies” beaamt Geert. “Loonbedrijven kunnen in de winter alles al planmatig gaan voorprogrammeren. Welke percelen hebben wij van onze klanten? Waar liggen die? Hoe kunnen we daar het beste rijpadensysteem opleggen zodat onze trekkers meteen op het juiste spoor staan als ze in het voorjaar gaan zaaien. Uiteindelijk hebben ze een mooie belofte voor hun klanten: een hogere opbrengst en een effectiever gebruik van mest en herbiciden.”

“Ga ermee aan de slag”

Geert Hermans ziet volop mogelijkheden en heeft ook wel een advies voor loonwerkbedrijven die niet of weinig met gps doen: “Blijf niet wachten, leer ermee werken en ga er gewoon mee aan de slag. Ik denk dat de investering zeker rendabel is voor loonbedrijven die veel gewasverzorging doen. Denk alleen al aan de brandstofbesparing, effectiever werken, minder foutkansen, effectiever plannen zodat je meer kunt doen op een dag. Bovendien vergroot je de service naar je klanten. Als je veel percelen bedient, valt er voor je klant en voor jou veel te verdienen. Je moet vervolgens niet de prijzen gaan verlagen maar met het extra rendement weer investeren in nieuwe ontwikkelingen. Als loonwerker moet je meer de productie gaan regelen van de boer. Daar liggen heel veel uitdagingen en kansen. Neem er een planner extra voor in dienst. Eentje die niet alleen kan plannen maar die ook alle perceelsinformatie in je systeem stopt en bijhoudt en op basis daarvan gaat kijken hoe je de teelt kunt optimaliseren. Dan groeit er echt een mooie toekomst.”

* https://www.movertk.nl/