Stel een vraag

Wie de koe kent, kent de klant: Training

“BEDRIJFSTRAINING RUWVOER”

Hoe meer je van een koe weet, hoe beter jij je werk kunt doen. Dat is een waarheid als een koe. Want als je weet hoe je het welzijn en de gezondheid van de koe verbeterd – en daarmee de melkproductie – dan kun je daar tijdens de ruwvoerwinning al rekening mee houden. Na de training weet je welke invloed je tijdens het maaien, harken, hakselen en vastrijden hebt op de uiteindelijke melkproductie. En daar is de veehouder blij mee.

Ben je werknemer? Praat er dan eens over met je werkgever.
Ben je werkgever? Ga het gesprek aan met je werknemers.

Wil je de melkproductie van je klanten stimuleren? Kijk dan hier voor meer informatie.