Cookies op websites van de Mooivakman.nl

Deze website gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Daarnaast maken we gebruik van tracking cookies om website pagina’s te kunnen delen en op jouw voorkeuren af te stemmen. Geef hieronder jouw toestemming. Je instellingen kun je altijd weer wijzigen op de pagina over cookies.

Lees meer over onze cookies

Privacy Policy

Privacy beleid

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mooi Vak Man! en Vakman 2.0 zijn een initiatief van de vier sociale partners in de Cumelasector (loonwerksector): CUMELA Nederland, Vakvereniging Het Zwarte Corps, CNV Vakmensen en FNV Agrarisch Groen.
Mooi Vak Man! en Vakman 2.0 verwerken uitsluitend persoonsgegevens van websitebezoekers. Daarnaast heeft Mooi Vak Man! een Facebookpagina.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • Adres
  • IP-adres
  • E-mailadres
  • Persoonsgegevens die u actief zelf verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website (bezoekersinformatie)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mooi Vak Man! en Vakman 2.0 verwerken uw persoonsgegevens op basis van overeenkomst, op basis van toestemming of vanwege de wet of vanwege een gerechtvaardigd belang voor de volgende doelen:

  • het evalueren en verbeteren van onze website;
  • het verstrekken van cursus- of opleidingsinformatie;
  • communicatie over ons informatie aanbod.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mooi Vak Man! en Vakman 2.0 bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar na afloop van enig recht of aanspraak, tenzij op basis van de wet een afwijkende bewaartermijn geldt. Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, dan verwijderen wij uw gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mooi Vak Man! en Vakman 2.0 verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Voor het gebruik van cookies verwijzen we u naar ons cookiebeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mooi Vak Man! en Vakman 2.0 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mooivakman@actor.nl .
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mooi Vak Man! en Vakman 2.0 nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken via:

Mooi Vakman! en Vakman 2.0
Stationsweg 1, 3445 AA Woerden
Tel: 088-329 2030
www.actor.nl
mooivakman@actor.nl

Toezicht op de gegevens

Mooi Vak Man! en Vakman 2.0  hebben een persoon aangesteld die zich speciaal met de bewaking van de privacy bezighoudt. Hij is bereikbaar via mooivakman@actor.nl of via 088-3292030.

Wijzigingen privacyverklaring voorbehouden

Mooi Vak Man! en Vakman 2.0  behoudt zich het recht voor de privacyverklaring te wijzigen. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze verklaring is voor het laatst opgemaakt op 15 april 2019.