Cookies op websites van de Mooivakman.nl

Deze website gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Daarnaast maken we gebruik van tracking cookies om website pagina’s te kunnen delen en op jouw voorkeuren af te stemmen. Geef hieronder jouw toestemming. Je instellingen kun je altijd weer wijzigen op de pagina over cookies.

Lees meer over onze cookies

Voorwaarden voor gebruik rode diesel

26 nov
vr 26 nov 2021

De dieselprijs in Nederland rijst de pan uit. Het is dus ook zeer aantrekkelijk geworden om over te gaan op het gebruik van rode diesel vanuit België. Ook om de concurrentie vanuit België het hoofd te kunnen bieden. Het gebruik van rode diesel is onder voorwaarden toegestaan, en daar wordt door de douane ook regelmatig op gecontroleerd. Voldoe je als gebruiker van de rode diesel niet aan de voorwaarden kan dat tot boetes van tienduizenden euro’s leiden. In dit artikel staan we stil bij de voorwaarden voor het gebruik van rode diesel.

 

Voorwaarden in Nederland

Allereerst zijn er regels in Nederland om nog rode diesel te mogen gebruiken. Wanneer je volgens de Belgische wet- en regelgeving in België mag tanken in de brandstoftank van een zelfrijdend werktuig/tractor en je brengt dit zelfrijdend werktuig/tractor vervolgens naar Nederland, dan heft de Douane geen accijns over die brandstof. Voorwaarden zijn:

  • Het werktuig/tractor is zelf in België geweest;
  • De rode diesel is in België getankt in het werktuig/tractor;
  • De rode diesel zit in het normale brandstofreservoir van een zelfrijdend werktuig/tractor;
  • Als de Douane controleert, moet je kunnen aantonen dat de rode diesel in België is getankt.

Let op: De Douane controleert door heel Nederland, dus zorg voor een goede administratie wanneer je in België rode diesel tankt!

 

Uitzondering voor getrokken voertuigen

Er is een extra uitzondering gemaakt voor niet-zelfrijdende werktuigen, generatoren en verwarmingsapparaten onder de volgende voorwaarden en beperkingen:
de minerale oliën voorzien van herkenningsmiddelen die in de normale brandstofreservoirs zijn getankt in een andere lidstaat, zijn in die lidstaat uitgeslagen tot verbruik en bevinden zich in overeenstemming met de accijnswetgeving van die lidstaat in die normale brandstofreservoirs (dit moet door belanghebbende worden aangetoond);
de normale brandstofreservoirs moeten rechtstreeks zijn verbonden met de niet-zelfrijdende werktuigen, generatoren en verwarmingsapparaten (de goedkeuring geldt dus bijvoorbeeld niet voor losse brandstofreservoirs);
de normale brandstofreservoirs mogen niet in verbinding staan met het brandstofsysteem voor de aandrijving van een voertuig of vaartuig.

 

Vergunning rode diesel België

Belgische gebruikers van rode diesel moeten beschikken over een vergunning Energieproducten en elektriciteit (contingentvergunning). Zonder deze vergunning mag er geen rode diesel in de brandstoftank van het voertuig zitten. Probleem is dat bedrijven gevestigd buiten België deze vergunning niet kunnen krijgen. Het ontbreken van de vergunning was de reden voor de Belgische Douane om bekeuringen uit te delen aan Nederlandste bestuurders van landbouwvoertuigen.

Cumela heeft in 2018 aan het Belgische Ministerie van Financiën gevraagd wat de voorwaarden zijn om rode diesel in Nederlandse landbouwvoertuigen te mogen tanken. Het antwoord hierop is: “Een Nederlandse tractor mag in België rijden met rode diesel.” Het Nederlandse bedrijf hoeft daarvoor geen vergunning Energieproducten en elektriciteit te hebben. Deze vergunning wordt alleen afgegeven aan bedrijven met Belgische BTW-nummers. Wel moet het gebruik van het Nederlandse voertuig voldoen aan de voorwaarden die gelden om in België op rode diesel te mogen rijden.

 

Voorwaarden in België

Algemeen geldt dat in België rode diesel is toegestaan in landbouwvoertuigen die worden gebruikt voor in de land-, tuin- en bosbouw. Hiervoor gelden wel voorwaarden:
1.Land-, tuin- en bosbouwtractoren; de landbouwtrekkers moeten een (GV-)kenteken hebben ten teken dat zij in Nederland zijn ingeschreven als landbouwtrekker. De tractoren worden gebruikt door agrariërs voor het voorttrekken van machines, landbouwwerktuigen, al dan niet geladen aanhang- of transportwagens, die worden gebruikt door een land-, tuin- en bosbouwer of in de visteelt of door personen die in hun dienst werken, voor zover er een direct verband bestaat tussen het gebruik op de openbare weg en het beheer van deze exploitatie. Ook landbouwloonwerk valt hieronder en de tractoren mogen in België rode diesel gebruiken.

De vrijstelling geldt ook voor andere ondernemers of voor hun personeel, wanneer deze werkzaamheden worden uitgevoerd voor agrariërs. Het betreft dan vervoer door loonbedrijven over de openbare weg van handelsgoederen, landbouwproducten of dieren van agrariërs. Waarbij dit vervoer slechts gebeurt tussen de boerderij en de bijhorende erven en omgekeerd. Voorbeeld is de afvoer van geoogste landbouwproducten die vervolgens direct worden afgevoerd naar de boerderij.

2.Machines, gereedschappen, werk- en voertuigen met een speciaal voortstuwingsmechanisme, die ongeschikt zijn voor tractie en personen-, goederen- en dierenvervoer en die speciaal ontworpen zijn om uitsluitend te worden gebruikt in de land-, tuinen bosbouw en in de visteelt. Voorbeelden zijn maaidorsers, hakselaars, spuitmachines, etc. Oftewel het gaat om zelfrijdende werktuigen specifiek bestemd voor agrarische werkzaamheden. Het is daarbij geen bezwaar dat deze werktuigen gebruik maken van de openbare weg.

Worden landbouwtrekkers voor niet-agrarische werkzaamheden zoals grondtransporten of bouwwerkzaamheden, dan moet er in België witte diesel worden gebruikt. Ook is de vrijstelling niet van toepassing op vrachtwagens en andere speciaal ingerichte voertuigen die dienen of zouden kunnen dienen voor het vervoer van tractoren, machines en andere werktuigen.

 

Grondverzetmaterieel

Rode diesel mag in België ook worden gebruikt in grondverzetmachines die worden gebruikt in de bouw. Rode diesel is toegestaan in:

  1. Motoren van de installaties en machines die worden gebruikt in de bouw, de weg- en waterbouw en voor openbare werken. Voorbeelden: graafmachines, schrapers, laadschoppen, heimachines, wegwalsen, egaliseermachines, bulldozers, hijstoestellen, grasmaaiers voor openbare werken.
  2. Motoren van voertuigen die door hun bestemming buiten de openbare weg worden gebruikt of waarvoor geen vergunning is verleend voor overwegend gebruik op de openbare weg. Voorbeeld: vorkheftrucks
  3. Stationaire motoren; Voorbeeld: vaste motoren voor het aandrijven van generatoren, compressoren, pompen, centrifuges en andere. Die motoren kunnen ook op voertuigen gemonteerd zijn, maar dan moeten ze wel over een afzonderlijke brandstoftank beschikken die los staat van de brandstoftank voor het voertuig.

Bron: Cumela