Bespreek je vak man!
met een functioneringsgesprek

Een functioneringsgesprek is geen beoordelingsgesprek. Als werknemer en werkgever ben je compleet gelijkwaardig en praat je samen over elkaars functioneren. Een toekomstgericht tweerichtingsgesprek waarin jullie praten over zaken zoals de impact van de coronapandemie, de kwaliteit van het werk, toekomstplannen, de samenwerking en nog veel meer. Als je dit op een goede manier doet, zijn deze gesprekken een goed vertrekpunt voor zaken als bijscholing, veiligere werkomstandigheden en loopbaanstappen. Voor een lange en duurzame inzetbaarheid binnen de sector. Daarom is het niet alleen belangrijk om het functioneringsgesprek te voeren, maar vooral ook om dit op een zinvolle goede manier te doen. Dat werkt zo:

Aan de slag
bij jouw bedrijf

Stap 1

Met de juiste handvatten hoeft het niet ingewikkeld te zijn om een functioneringsgesprek te voeren. Het is gewoon handig om daarbij wat richtlijnen te hebben. Welke dat zijn, verschilt of je een werkgever of werknemer bent. We helpen je hier in een aantal stappen om op jouw werk te starten.

Het is goed om van te voren te weten wat je wilt bespreken. Wat voor impact heeft de coronapandemie op jou? Heb je (nieuwe) doelen en wensen? Welke veranderingen/verbeteringen zijn er volgens jou nodig? Maak hier voor jezelf een agenda van en deel deze vooraf aan het gesprek met je werkgever. Belangrijke agendapunten van zo’n gesprek zijn bijvoorbeeld:

 

Kennis en vaardigheden

 • Heb ik voldoende kennis en vaardigheden om mijn huidige functie uit te voeren?
 • Waar wil ik (nog) beter in worden?
 • Wil ik andere taken ontvangen, en zo ja, moet ik daar nieuwe dingen voor leren?
 • Heb ik het gevoel dat ik mijn werk veilig kan doen? En zo nee: wat is ervoor nodig om dat te veranderen?

 

Arbeidsomstandigheden

 • Hoe zorgen we ervoor dat we de coronarichtlijnen blijven opvolgen?
 • Hoe ervaar ik de werkomgeving en werkdruk?
 • Hoe is de relatie/ verhouding met collega’s en met mijn leidinggevende?

 

Werkinhoud

 • Heb ik plezier in mijn werk?
 • Wat zijn mijn toekomstplannen?
 • Wat heb ik daarvoor nodig?

Misschien kun je met het bovenstaande al goed uit de voeten. Mocht je nog wat meer informatie willen over belangrijke onderwerpen in jouw vak, kijk dan eens bij de Mooivakman! thema’s en kom daarna terug naar deze pagina.

Functioneringsgesprekken zijn de basis voor een goede toekomst. Het gesprek gaat immers over jouw ontwikkeling en groei, over zaken als veiligheid, de coronapandemie, samenwerking en over de inhoud en voortgang van het werk. Het zijn toekomstgerichte gesprekken waar jij en je werkgever allebei wijzer van worden.

Als je een gesprek op de zaak gaat plannen, let dan op het volgende:

 

 • Bepaal samen een geschikte periode in het jaar
 • Spreek de datum, tijd en locatie af.
 • Maak de afspraak ruim van tevoren zodat jij en je werkgever het inhoudelijk kunnen voorbereiden.
 • Maak de gesprekspunten kenbaar.
 • Neem minimaal een uur de tijd voor het gesprek.
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Ben je niet lekker, bel dan af en blijf thuis.

Zo voer je het gesprek

Weet wat je wilt bespreken. Maak hier voor jezelf een agenda van en deel deze vooraf met je medewerker. Richt je daarbij op ontwikkeling, samenwerking en verbetering van het functioneren. Belangrijke agendapunten van zo’n gesprek zijn bijvoorbeeld:

 

Werkinhoud

 

 • Zit medewerker op de juiste plek?
 • Zitten er verbeterpunten in onze organisatie?
 • Wat zijn onze toekomstplannen?
 • Heeft de medewerker nog plezier in zijn werk? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat plezier nog groter wordt?

 

Kennis en vaardigheden

 

 • Wat zijn onze sterke en zwakke punten?
 • Hoe kunnen we bijdragen aan de ontwikkeling van de medewerker?
 • Is er behoefte aan andere taken en wat voor (bij)scholing is daarvoor nodig?
 • Is medewerker zelfstandig en neemt hij zijn verantwoordelijkheid?
 • Hebben we genoeg kennis om in deze tijd van de coronapandemie veilig te kunnen werken?

 

Arbeidsomstandigheden

 

 • Houden we ons aan de coronarichtlijnen?
 • Wat betekent de coronapandemie voor jouw werk(plezier)?
 • Zijn er verbeteringen te maken op dit gebied?
 • Op welk vlak kunnen we onze samenwerking verbeteren?
 • Heeft medewerker een goede werk-privé balans?

 

Vraag na afloop van elk onderwerp altijd of de medewerker nog iets kwijt wil.

Misschien kun je met het bovenstaande al goed uit de voeten. Mocht je nog wat meer informatie willen over belangrijke onderwerpen voor jouw mensen, kijk dan eens bij de Mooivakman! thema’s en kom daarna terug naar deze pagina.

Functioneringsgesprekken zijn de basis voor een goede toekomst. Ze gaan immers over de ontwikkeling en groei van je medewerkers en je bedrijf, over samenwerking en over de inhoud en voortgang van het werk. Het is dan ook een toekomstgericht gesprek waar werknemer en werkgever wijzer van worden.

 

Vind je het moeilijk om de gesprekken te voeren, dan kun je contact opnemen met Cumela voor een training. Heb je medewerkers die het ook lastig vinden, wijs ze dan op het boekje ‘Bespreek je vak man’ wat ze kunnen downloaden op mooivakman.nl.

Als je een gesprek op de zaak gaat plannen, let dan op het volgende:

 

 • Bepaal samen een geschikte periode in het jaar
 • Spreek de datum, tijd en locatie af
 • Doe het ruim van te voren zodat jij en je medewerker het inhoudelijk kunnen voorbereiden.
 • Neem minimaal een uur de tijd voor het gesprek
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar
 • Ben je niet lekker, bel dan af en blijf thuis

Zo voer je het gesprek

Hou het gesprek ongedwongen en constructief. Neem eerst even rustig met elkaar door wat er besproken moet worden. Bepaal samen het doel en neem samen de afspraken door over de duur en de vastlegging van het gesprek.

Dit geldt natuurlijk alleen als je eerder een functioneringsgesprek hebt gehad. Het is dan goed om even kort het vorige gesprek terug te halen. Wat is er toen besproken en hoe is het sindsdien verlopen?

Bij de voorbereiding adviseerden we je om een agenda te maken van jouw gespreksonderwerpen. Bespreek deze stuk voor stuk met je werkgever en licht je persoonlijke kijk hierop toe.

Een functioneringsgesprek is een gelijkwaardig gesprek. Je werkgever zal ook bespreekpunten hebben. Op deze punten kun je reageren of aanvullingen hebben.

De werkgever maakt een verslag van het gesprek en zorg ervoor dat jullie daar allebei een kopie van hebben. In het verslag staat duidelijk wat er is afgesproken, wie wat doet en wanneer hij dat doet.

In Bespreek Je Vak Man vind je uitgebreide tips & tricks om op een goede manier het gesprek met je werkgever te voeren. Zodat je rustig en goed voorbereid het gesprek in kunt gaan.

Download

Hou het relaxt

Hou het gesprek ongedwongen en constructief. Schenk een kop koffie in en neem eerst even rustig de grote lijnen van het gesprek met elkaar door. Bepaal samen het doel en neem samen de afspraken door over de duur en de vastlegging van het gesprek.

Lees hier de tips voor een relaxed gesprek

Dit geldt natuurlijk alleen als je eerder een functioneringsgesprek hebt gehad. Het is dan goed om even kort het vorige gesprek terug te halen. Wat is er toen besproken en hoe is het sindsdien verlopen?

Bij de voorbereiding adviseerden we je om een agenda te maken van jouw gespreksonderwerpen. Bespreek deze stuk voor stuk met je medewerker en licht je persoonlijke kijk hierop toe.

Zo maak je goede agendapunten

Een functioneringsgesprek is gelijkwaardig dus ook je medewerker heeft agendapunten die hij met je wil bespreken. Daar kun jij natuurlijk op reageren.

Maak een verslag van het gesprek en zorg ervoor dat jullie daar allebei een kopie van hebben. Zet duidelijk in het verslag wat er is afgesproken, wie wat doet en wanneer hij dat doet.

In Bespreek Je Vak Man vind je uitgebreide tips & tricks om op een goede manier het gesprek met je medewerker te voeren.

Download

Na het gesprek is het goed om samen even te bespreken hoe je het gesprek hebt ervaren. Hoe is het verlopen? Wat zijn de verbeterpunten?

Na het gesprek is het goed om samen even te bespreken hoe je het gesprek hebt ervaren. Hoe is het verlopen? Wat zijn de verbeterpunten?

Zorg dat er een helder verslag van het gesprek komt waarin de afspraken die jullie hebben gemaakt goed staan verwoord. Ofwel, wie doet wat en wanneer doet hij dat. Dit verslag wordt doorgaans door je werkgever gemaakt die het vervolgens naar je opstuurt. In het volgende functioneringsgesprek beoordeel je samen of de gemaakte afspraken zijn nagekomen en hoe dat heeft uitgepakt. Soms kun je ook een vervolgafspraak inplannen om naar de voortgang van de gemaakte afspraken te kijken.

Volg Mooivakman! op social media

Voor meer informatie over functioneringsgesprekken

Heb je een vraag?

Heb je behoefte aan extra informatie of ondersteuning, dat kun je vragen aan de professionals via deze link.

 

Maak een helder verslag van het gesprek en zorg dat de afspraken die jullie hebben gemaakt goed staan verwoord. Ofwel, wie doet wat en wanneer doet hij dat. Vervolgens stuur je het op naar je medewerker. In het volgende functioneringsgesprek beoordeel je samen of de gemaakte afspraken zijn nagekomen en hoe dat heeft uitgepakt.

Nodig je collega’s of werkgever uit

Voor meer informatie over functioneringsgesprekken

Heb je een vraag?

Heb je behoefte aan extra informatie of ondersteuning, dat kun je vragen aan de professionals via deze link.

Bekijk de films

Als bedrijf functioneer je beter als je functioneringsgesprekken met je medewerkers voert. Hoe dan? Ontdek het in de volgende films waarbij bedrijven vóór en ná het houden van functioneringsgesprekken zijn gevolgd!

Loonbedrijf Oomen vóór het houden van functioneringsgesprekken

Loonbedrijf van Ginneken vóór het houden van functioneringsgesprekken

Loonbedrijf Oomen ná het voeren van functioneringsgesprekken

Loonbedrijf van Ginneken ná het voeren van functioneringsgesprekken

Ook handig

Klik hier als je nog wat extra ondersteuning kunt gebruiken om functioneringsgesprekken te starten bij jouw bedrijf.

Download de poster en hang deze op in je bedrijf

Download

Download de flyer, print er een aantal uit en/of leg ze in de kantine

Download

Tips om met elkaar in gesprek te gaan

Download

Download het beoordelingsformulier van Van Stipdonk

Download

Download de striptekeningen van Kloosterman

Download

Download een leeg voorbeeldverslag voor een functioneringsgesprek

Download

Bekijk hier de films van Oomen Landbouw & Loonwerk en van Loon- en grondverzetbedrijf Van Ginneken

Bekijk hier de films