Hoewel Blankendaal nog agrarische bedrijven zoekt die het eindproduct willen toepassen, is hij overtuigd van het effect. “Het resultaat van de zes maanden is een product dat een goede bodemstimulant is. Compost-O legt stikstof en koolstof vast. Met de toepassing in het voorjaar help je door de inzet van vijf tot tien ton per hectare het bodemleven opstarten. Het eindproduct dat we uitrijden is voer voor wormen, waarmee je als het ware ook verticale drainage in werking zet. Compost-O helpt de bodem in balans te brengen, dat moet uiteindelijk er voor zorgen dat je minder meststoffen en bestrijdingsmiddelen hoeft toe te passen. Daar moeten we uiteindelijk naar toe.”

 

Meeropbrengst van gewassen

Ook de meeropbrengst van gewassen, die eerder in verschillende proeven is vastgesteld, spreekt in het voordeel van Compost-O. Nutriënten zoals eiwitvormen worden gemineraliseerd onder deze omstandigheden. De bacteriën houden stikstofvormen vast in lichaamseiwitten die goed opneembaar en uitwisselbaar zijn voor de plant. Met Compost-O worden aminozuren aan de plant aangeboden, wat de ontwikkeling stimuleert. Resultaat is een hoger eiwitgehalte en een meeropbrengst met minder bemesting.

Tot dusver voelt de loonwerker in de zoektocht naar afzet van het product vooral nog een houding van ‘mooi verhaal, maar probeer het eerst maar bij collega-boeren’. Hij hoopt echter dat er akkerbouwers zijn die de stap durven te zetten. De Tebbe mest- en compoststrooier, uitgevoerd met luchtdrukwisselsysteem, van het loonbedrijf staat in ieder geval klaar. “Wij vragen uiteindelijk geld voor het innemen van het bermgras en uitstrooien. In een situatie waar boeren uitbetaald worden voor de vastlegging van koolstof is de inzet van Compost-O aan alle kanten een win-win situatie, want dan wordt het product als biostimulant ineens voor de boer ook een verdienmodel. Hoe mooi kan het zijn? Vooral in een tijd waarin veehouders drijfmest afvoeren, maar wel kunstmest moeten kopen. De wereld op z’n kop.”

 

Overtuigd van deze koers

Omdat Blankendaal overtuigd is van een andere koers, die op gebied van bemesting moet worden gevaren, werkt hij ook mee aan proeven met onder andere AgriMestMix. Dit is een ander gepatenteerd product van Rinagro. AgriMestMix is een natuurlijk mengsel met mineralen en micro-organismen dat aan drijfmest wordt toegevoegd. Behandeling gaat korstvorming en geur- en ammoniakemissies effectief tegen en stuurt microbiologische processen aan. Agrimestmix helpt belangrijke biochemische processen op gang en stimuleert de groei van micro-organismen waaronder bacteriën, die organische stikstof omzetten in ammonium stikstof en er voor zorgen dat de mest homogeen blijft. “We beginnen samen met twee veehouders met een proefopstelling. De drijfmest voegen we toe in aparte IBC-containers, die worden gemonitord door het Louis Bolk Instituut.”

 

Mest als kapitaal van de boeren

“Mest wordt tegenwoordig behandeld als vuilnis, maar ik zie het als kapitaal van de boeren. Het wordt enorm ondergewaardeerd en daardoor ook verkeerd toegepast, bijvoorbeeld door het veel te vroeg in het voorjaar op het land te brengen. Met producten als AgriMestMix wordt het ander verhaal. Ook omdat het niet stinkt. Er is geen sprake van methaan-uitstoot, waardoor de buurvrouw gewoon de was uit kan hangen als de boer met de giertank langs komt rijden.”

 

Het hele artikel lees je in het vakblad voor de echte loonwerker

Bron: De Loonwerker

Ook interessant

22 t/m 26 april: Week van de teek

Jaarlijks hebben 1,5 miljoen mensen in Nederland last van tekenbeten en krijgen ongeveer 27 duizend mensen de ziekte van Lyme. Een veel kleiner aantal wordt...

Lees verder

B-rijbewijs blijft voor elektrische bestelwagen

Het Europees Parlement heeft ingestemd met het voornemen om het B-rijbewijs te laten gelden voor elektrische bestelwagens tot 4250 kg. In de huidige regelgeving mag...

Lees verder

Leren van ongevallen: wat is zwaar en wanneer gaat het mis?

Stigas verzamelt al sinds jaar en dag informatie over ongevallen in agrarische en groene sector, om ook op die manier in de gaten te houden...

Lees verder