Kan dit bij jouw bedrijf voorkomen?

Stel binnen je bedrijf een duidelijke norm op voor agressie en geweld. Hiermee wordt voorkomen dat de collega met de ‘dikste huid’ de norm bepaalt of dat agressie en geweld al snel wordt gezien als ‘iets wat erbij hoort. Werkstress, vertrek en (langdurig) verzuim onder medewerkers kunnen dan het gevolg zijn. Het opstellen van een goede aanpak om ongewenst gedrag te voorkomen, is daarom erg belangrijk en wettelijk verplicht.

In de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) van Stigas is agressie en geweld door derden als  onderwerp opgenomen. In de RIE leg je vast welke functies te maken kunnen krijgen met agressie en geweld, in welke situaties dat kan gebeuren en welke soorten agressie en geweld bij het bedrijf kunnen voorkomen.

De inventarisatie helpt je nadenken over maatregelen die je kunt nemen en hoe je een procedure kunt opstellen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een fysieke afscheiding op de klus of een hoge en brede balie op kantoor, of het maken van afspraken om voor risicovolle situaties altijd een minimaal aantal medewerkers in te zetten. Daarnaast is het belangrijk om medewerkers over het onderwerp voor te lichten. Immers wie goed getraind is, kan beter omgaan met agressief gedrag of het zelfs voorkomen.

Strategie preventie en aanpak agressie en geweld

 • Primair: voorkomen
  Voorkom schadelijke gevolgen van agressie en geweld door organisatorische en personele maatregelen. Breng samen met medewerkers de risicomomenten en -plaatsen in beeld en neem passende maatregelen. Bijv. door met meerdere collega’s samen te werken; door balies en ontvangstruimten veilig in te richten; door de impact van een werk op de omgeving op te nemen in het ontwerp.
 • Secundair: hulp geven
  Help medewerkers te kunnen omgaan met het risico op agressie en geweld door hierover met elkaar te praten, toolboxen en training te organiseren.
 • Tertiair: impact beperken
  Beperk de negatieve impact van blootstelling aan agressie en geweld.
  Stel een regeling op voor de opvang, ondersteuning en nazorg na een incident.
  Zorg voor een procedure om incidenten te melden, registreren en analyseren.

Vertrouwenspersoon

Als werkgever ben je volgens de Arbowet verplicht om jouw medewerkers te beschermen tegen  agressie en geweld. En ook tegen seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. Hiervoor dien je als werkgever een actief beleid te voeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan hier een onderdeel van zijn.

In de cao’s voor de Glastuinbouw, Open teelten, Groen, grond en infra en Hoveniers en Groenvoorziening is afgesproken dat Stigas voor deze sectoren de functie van vertrouwenspersoon vervult. Daarnaast vervult Stigas de functie van vertrouwenspersoon voor de sector Handel groeit. Een werknemer in één van deze sectoren kan kosteloos contact opnemen met de vertrouwenspersoon van Stigas.

 

Bron: Stigas

Ook interessant

Scania Super wint Green Truck 2024

Elk jaar worden alle fabrikanten van zware trucks in Europa uitgenodigd voor de Green Truck vergelijkingstest. Deze wordt georganiseerd door twee Duitse vakbladen om de...

Lees verder

Veilig Werken Coach

Wil je aan de slag met het verbeteren van de veiligheid in jouw bedrijf? Maak dan gebruik van de gratis Veilig Werken Coach. De Veilig...

Lees verder

Nederlandse Arbeidsinspectie pakt illegale arbeid aan

Werkgevers die iemand van buiten de EU zonder werkvergunning laten werken overtreden de wet. Dit betreft de Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav). Als de Arbeidsinspectie dit...

Lees verder